Dưới chân Mã Pì Lèng

Dưới chân Mã Pì Lèng

Phong cảnh

Nghênh chiến

Nghênh chiến

Lễ hội

Giao lưu văn hóa

Giao lưu văn hóa

Con người

Giữ lửa

Giữ lửa

Con người

Soi bóng

Soi bóng

Con người

Giờ trái đất

Giờ trái đất

Con người

Bên thành cổ Nhà Mạc

Bên thành cổ Nhà Mạc

Con người

Cam sành Hàm Yên

Cam sành Hàm Yên

Con người

Hình bóng

Hình bóng

Con người

Vườn xuân

Vườn xuân

Con người

Hội đua thuyền trên Sông Lô

Hội đua thuyền trên Sông Lô

Lễ hội

Dòng sông tuổi thơ

Dòng sông tuổi thơ

Lễ hội

Đêm hội Thành Tuyên

Đêm hội Thành Tuyên

Lễ hội

Lễ hội đền Hạ

Lễ hội đền Hạ

Lễ hội

Một nét Thành Tuyên

Lễ hội

Làm duyên

Làm duyên

Con người

Lễ hội đền Hạ

Lễ hội đền Hạ

Lễ hội

Tâm tình

Tâm tình

Con người

Gọi bạn

Con người

Truyền nghề

Truyền nghề

Con người

Dệt vải

Dệt vải

Con người

Đại lễ 1.000 năm Thăng Long Hà Nội

Đại lễ 1.000 năm Thăng Long Hà Nội

Con người

Vũ điệu Tây Bắc

Vũ điệu Tây Bắc

Con người

Xuân

Xuân

Con người

Lễ hội đền Hạ

Lễ hội đền Hạ

Lễ hội

Cá chép trông trăng

Cá chép trông trăng

Lễ hội

Đẩy gậy

Đẩy gậy

Lễ hội

Đêm hộ Thành Tuyên

Đêm hộ Thành Tuyên

Lễ hội

Đêm hộ Thành Tuyên

Đêm hộ Thành Tuyên

Lễ hội

Giao lưu

Giao lưu

Lễ hội

Lâm Bình vào hội

Lâm Bình vào hội

Lễ hội

Lễ hội lồng tông Lâm Bình

Lễ hội lồng tông Lâm Bình

Lễ hội

Vui xuân

Vui xuân

Lễ hội

Chùa Phổ Linh - Ban chị sự phật giáo tỉnh Tuyên Quang

Chùa Phổ Linh – Ban chị sự phật giáo tỉnh Tuyên Quang

Quảng cáo

Công ty vệ sỹ Phương Đông

Công ty vệ sỹ Phương Đông

Quảng cáo

Công ty CP xi măng Tân Quang

Công ty CP xi măng Tân Quang

Quảng cáo

Công ty CP xi măng Tân Quang

Công ty CP xi măng Tân Quang

Quảng cáo

Công ty CP xi măng Tân Quang

Công ty CP xi măng Tân Quang

Quảng cáo

Công ty CP xi măng Tân Quang

Công ty CP xi măng Tân Quang

Quảng cáo

Công ty CP xi măng Tuyên Quang

Công ty CP xi măng Tuyên Quang

Quảng cáo

Nhung Spa

Nhung Spa

Quảng cáo

Trường CĐ Sư Phạm Tuyên Quang

Trường CĐ Sư Phạm Tuyên Quang

Quảng cáo

Trường CĐ Sư Phạm Tuyên Quang

Trường CĐ Sư Phạm Tuyên Quang

Quảng cáo

Lung linh Hồ Gươm

Lung linh Hồ Gươm

Phong cảnh

Bình yêu nơi biên cương

Bình yêu nơi biên cương

Phong cảnh

Cọc Vài

Cọc Vài

Phong cảnh

Đài tưởng niệm

Đài tưởng niệm

Phong cảnh

Đêm hồ Gươm

Đêm hồ Gươm

Phong cảnh

Đêm lăng Bác

Đêm lăng Bác

Phong cảnh

Đêm Thành Tuyên

Đêm Thành Tuyên

Phong cảnh

Đêm Thành Tuyên

Phong cảnh

Hồ hoàn Kiếm màu hoa

Hồ hoàn Kiếm màu hoa

Phong cảnh

Hồ thủy điện Tuyên Quang

Hồ thủy điện Tuyên Quang

Phong cảnh

Hòn ngọc Thành Tuyên

Hòn ngọc Thành Tuyên

Phong cảnh

Đêm Lăng Bác

Đêm Lăng Bác

Phong cảnh

Mùa vàng bản Luốc

Mùa vàng bản Luốc

Phong cảnh

Thủy điện Tuyên Quang

Thủy điện Tuyên Quang

Phong cảnh

Mùa vàng

Mùa vàng

Phong cảnh

Ngày thành lập TP. Tuyên Quang

Ngày thành lập TP. Tuyên Quang

Phong cảnh

Thác Bản Ba - Danh thắng quốc gia

Thác Bản Ba – Danh thắng quốc gia

Phong cảnh

Mùa vàng no ấm

Mùa vàng no ấm

Phong cảnh

Thủy điện Tuyên Quang

Thủy điện Tuyên Quang

Phong cảnh

Tuyên Quang đổi mới

Tuyên Quang đổi mới

Phong cảnh

Xuân trên cao nguyên

Xuân trên cao nguyên

Phong cảnh

Mã Pì Lèng

Mã Pì Lèng

Phong cảnh

Cải vàng cao nguyên

Cải vàng cao nguyên

Con người

Cầy nương đá

Cầy nương đá

Con người

Đón nắng

Đón nắng

Con người

Nhà Vương

Nhà Vương

Phong cảnh

Thông Nguyên

Thông Nguyên

Phong cảnh

Xuân trên cao nguyên

Xuân trên cao nguyên

Phong cảnh

Sức sống

Sức sống

Phong cảnh

Đường nét Cao nguyên

Đường nét Cao nguyên

Phong cảnh

Thác Bản Ba - Danh thắng quốc gia

Thác Bản Ba – Danh thắng quốc gia

Phong cảnh

Chiều vàng Lô Giang

Chiều vàng Lô Giang

Phong cảnh

Đêm hội Thành Tuyên 2011

Đêm hội Thành Tuyên 2011

Lễ hội

Đêm hội Thành Tuyên 2013

Đêm hội Thành Tuyên 2013

Lễ hội

Đêm hội Thành Tuyên 2014

Đêm hội Thành Tuyên 2014

Lễ hội

Mùa vàng Lâm bình

Mùa vàng Lâm bình

Phong cảnh

Người đẹp xứ Tuyên 2014

Người đẹp xứ Tuyên 2014

Con người

Thác Bản Ba - Danh thắng quốc gia

Thác Bản Ba – Danh thắng quốc gia

Phong cảnh

Cố lên

Cố lên

Con người

Xuân

Xuân

Con người

Vàng trong đất

Vàng trong đất

Phong cảnh

Đợi mẫu

Đợi mẫu

Con người

Cọc vài

Cọc vài

Phong cảnh

Rừng lại

Rừng lại

Lễ hội

Lễ hội Lồng Tông - Lâm Bình

Lễ hội Lồng Tông – Lâm Bình

Lễ hội

Rồng lửa

Rồng lửa

Lễ hội